Asociatia React, cu sediul in Romania, Bucuresti, Str. C. A. Rosetti nr 24, sector 2,  urmeaza sa achizitioneze prin Achizitie directa, in cadrul proiectului “O sansa pentru viata”, proiect finantat de catre Fundatia Vodafone, Lucrari de renovare si modernizare a Centrului de Transfuzii Sanguine Suceava, conform documentatiei pentru ofertanti pe care o puteti descarca aici. Anexele documentatiei le puteti descarca aici

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

Depunerea ofertelor: Operatorii economici vor depune ofertele la punctul de lucru al achizitorului, Str. Corbeni nr. 7, sector 2, Cod postal 020781, Bucuresti, sau pe adresa de e-mail achizitii@asociatiareact.ro.

 

Primirea ofertelor se va face pana pe data de 02.03.2015, ora 14.00.