Asociatia React, cu sediul in Romania, Bucuresti, Str. C. A. Rosetti nr 24, sector 2, face un studiu de piata in vederea Achizitiei directe de servicii de cazare in Ozun, jud. Covasna, pentru 2 nopti, in perioada 14 – 16.09.2018, necesare pentru maxim 28 de persoane, in cadrul proiectului “Antreprenopolis Centru” POSDRU /82 / 3 / 7 /104216, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

In acest sens operatorilor economici interesati, din regiune, solicitam cotatii de preturi. Informatii despre Specificatiile tehnice se pot solicita la sediul din Str. Constantin Bosianu nr. 15, sector 4, Bucuresti, la telefon 021 315 45 32 sau la adresa de e-mail ana.dumitrescu@asociatiareact.ro.

Cotatiile de pret se pot transmite pana pe data de 05.09.2018, ora 12.00, la punctul de lucru al achizitorului, mentionat mai sus sau pe adresa de e-mail ana.dumitrescu@asociatiareact.ro, persoana de contact Ana-Maria Dumitrescu.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai mic stabilit ca urmare a evaluarii cotatiilor de pret.