Asociatia React, cu sediul in Romania, Bucuresti, Str. C. A. Rosetti nr 24, sector 2, face un studiu de piata in vederea Achizitiei directe de servicii inchiriere sala de curs, in Ploiesti, jud. Prahova, perioada 24 – 26.08.2018, necesara pentru desfasurarea cursurilor teoretice de “Competente antreprenoriale”, in cadrul proiectului “Antreprenopolis Sud Muntenia” POSDRU /82 / 3 / 7 /105599, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Sala trebuie sa respecta urmatoarele cerinte minime:

– va detine avizele si autorizatiile necesare,

– va avea o dimensiune de aproximativ 50 mp,

– va fi dotata cu mobilier adecvat unei Sali de curs pentru 24-28 locuri (mese, scaune, pupitru),

– va fi dotata cu echipamente tehnice functionale ((laptopuri, videoproiector, ecran proiectie, switch internet wireless, flipchart),

– cheltuielile cu utilităţile (energie electrică, energie termică, grup sanitar, internet) vor fi in sarcina Locatorului.

In acest sens solicitam o cotatie de preturi. Operatorii economici interesati pot solicita informatii la sediul din Str. Constantin Bosianu nr. 15, sector 4, Bucuresti, la telefon 021 315 45 32 sau la adresa de e-mail ana.dumitrescu@asociatiareact.ro.

Cotatiile de pret se pot transmite pana pe 10.08.2018, ora 12.00, la punctul de lucru al achizitorului, mentionat mai sus sau pe adresa de e-mail ana.dumitrescu@asociatiareact.ro, persoana de contact Ana-Maria Dumitrescu.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai mic in conditiile respectarii cerintelor tehnice.