Prin Antreprenopolis Centru ne propunem dezvoltarea unui set de măsuri pentru creşterea ocupării în regiunea Centru prin dobândirea de competenţe antreprenoriale de către 360 de persoane, înfiinţarea şi dezvoltarea a 36 de întreprinderi şi crearea a minimum 72 locuri de muncă. 

Te poţi înscrie în proiect dacă:

 • Ai vârsta cuprinsă între 18 şi 64 ani.
 • Ai domiciliul sau reşedinţa în regiunea Centru (judeţele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu).
 •  Faci parte din oricare dintre categoriile: şomeri, persoane inactive, angajaţi, studenţi sau tineri care nu fac parte din categoria NEETs (nu urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă).
 • Îţi doreşti să înfiinţezi o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea Centru.
 • Ai absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu.
 • Nu ai urmat cursuri similare finanţate din fonduri structurale.
 • Nu beneficiezi de finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU pentru AXA 3 DMI 3.7.

Avantajele înscrierii în proiect

 • Înveţi despre antreprenoriat de la traineri autorizaţi şi primeşti diplomă recunoscută de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).
 • Exersezi cunoştinţele şi realizezi propriul plan de afaceri sub îndrumarea formatorilor.
 • Poţi să câştigi 150.000 de lei, finanţare nerambursabiă, în urma unui concurs de planuri de afaceri.
 • Primeşti consultanţă gratuită în domeniile marketing şi comunicare, financiar şi juridic.
 • Intri în „Reţeaua antreprenorilor”, prin care eşti informat continuu despre oportunităţile de antreprenoriat din regiune, despre noutăţile din domeniu, sursele şi tipurile de finanţare disponibile.

Descarcă aici: 

Planuri de afaceri câștigătoare:

104216_Clasament final PA