Prin Antreprenopolis Sud Muntenia ne propunem dezvoltarea unui set de măsuri pentru creşterea ocupării în regiunea Sud Muntenia prin dobândirea de competenţe antreprenoriale de către 360 de persoane, înfiinţarea şi dezvoltarea a 36 de întreprinderi şi crearea a minimum 72 locuri de muncă.

Te poţi înscrie în proiect dacă:

 • Ai vârsta cuprinsă între 18 şi 64 ani.
 • Ai domiciliul sau reşedinţa în regiunea Sud Muntenia (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman).
 •  Faci parte din oricare dintre categoriile: şomeri, persoane inactive, angajaţi, studenţi sau tineri care nu fac parte din categoria NEETs (nu urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă).
 • Îţi doreşti să înfiinţezi o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea Sud Muntenia.
 • Ai absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu.
 • Nu ai urmat cursuri similare finanţate din fonduri structurale.
 • Nu beneficiezi de finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU pentru AXA 3 DMI 3.7.

Avantajele înscrierii în proiect

 • Înveţi despre antreprenoriat de la traineri autorizaţi şi primeşti diplomă recunoscută de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).
 • Exersezi cunoştinţele şi realizezi propriul plan de afaceri sub îndrumarea formatorilor.
 • Poţi să câştigi 150.000 de lei, finanţare nerambursabiă, în urma unui concurs de planuri de afaceri.
 • Primeşti consultanţă gratuită în domeniile marketing şi comunicare, financiar şi juridic.
 • Intri în „Reţeaua antreprenorilor”, prin care eşti informat continuu despre oportunităţile de antreprenoriat din regiune, despre noutăţile din domeniu, sursele şi tipurile de finanţare disponibile.

Descarcă aici:

Planuri de afaceri câștigătoare