Antreprenopolis este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. Implementat în regiunile Centru şi Sud Muntenia, Antreprenopolis oferă sprijin persoanelor interesate să îşi deschidă o afacere nouă prin acordarea de granturi nerambursabile în valoare de 150.000 de lei, formare antreprenorială şi mentorat în marketing şi comunicare, domeniile juridic şi financiar.

Condiţiile minime pentru înscrierea în proiect sunt:

  • Vârsta cuprinsă între 18 şi 64 ani.
  • Domiciliul sau reşedinţa în regiunea Centru (judeţele Albă, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) sau Sud Muntenia (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman).
  • Apartenenţa la oricare dintre categoriile: şomeri, persoane inactive, angajaţi, studenţi sau tineri care nu fac parte din categoria NEETs (nu urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă).
  • Dorinţa de a înfiinţa o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunile Centru sau Sud Muntenia.
  • Cel puţin învăţământul general obligatoriu absolvit.
  • Să nu mai fi urmat cursuri similare finanţate din fonduri structurale.
  • Să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU pentru AXA 3 DMI 3.7.

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să accesezi: