„Note pentru viitor” este un proiect implementat de Asociația React în comunele Biertan (jud. Sibiu) și Izvoarele (jud. Giurgiu), prin care ne propunem să reducem și să prevenim abandonul școlar timpuriu și să susținem accesul egal la educaţie de calitate pentru 735 de copii (dintre care 184 de etnie romă) din cele două localități.

Obiectivul va fi realizat prin activități concrete dedicate copiilor, prin măsuri care vizează părinții copiilor în risc de abandon școlar, precum și prin acţiuni care au ca target întreaga comunitate din zona de intervenţie, în scopul conştientizării importanţei educaţiei timpurii.

Rezultate

Rezultate la nivelul copiilor

 • program de educație timpurie pentru antrepreșcolari și preșcolari
 • Consiliere pentru susținerea procesului educațional a 500 de școlari, pentru reducerea abandonului şcolar şi pentru însuşirea unui comportament nondiscriminatoriu
 • Un sistem de tip „Școala după școală” implementat în Biertan pentru 60 de elevi
 • 20 de copii reintroduşi în sistemul educațional printr-un program de tip „A doua şansă”
 • 100 de elevi susţinuţi în procesul de tranziţie spre un ciclu şcolar superior
 • minimum 9 excursii şcolare tematice organizate, cu 100 de copii participanţi per excursie
 • 12 serbări şcolare cu premii organizate
 • ateliere gratuite de
  – tâmplarie, ceramică și muzică în comuna Biertan
  – croitorie, pictură și origami în comuna Izvoarele
 • Cursuri de educaţie sanitară și prim ajutor organizate pentru elevi

 Rezultate la nivelul părinților / familiilor

 • „Școala părinților”: cursuri de parenting, creştere şi educare a copiilor, sănătate şi alimentaţie pentru familiile a 25 de antepreşcolari şi 210 preşcolari
 • Consiliere parentală pentru evitarea abandonului școlar pentru familiile a 500 de copii
 • 1 amplă campanie de comunicare şi conştientizare, vizând 850 de părinţi, realizată pentru promovarea participării parentale la îngrijirea şi educaţia timpurie a copilului

 Rezultate la nivelul comunității locale

 • Dotarea școlilor din cele două comune cu calculatoare și mobilier școlar
 • Câte un centru comunitar educaţional înfiinţat în fiecare comună
 • 3 sesiuni anuale de informare privind egalitatea de şanse realizate
 • 3 evenimente locale pentru promovarea familiilor model din cele două comune realizate